Finanční správa v těchto dnech osobám samostatně výdělečně činným vyplácí kompenzační bonus v rámci záchranného programu Pětadvacítka. V této souvislosti opět připomínáme, že kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci …

Vláda České Republiky projednala a na svém jednání konaném dne 31. března 2020 schválila návrh zákona, který obsahuje zásadní změny v oblasti práva procesního, insolvenčního, exekučního …