Celosvětové rozšíření COVID-19 má vedle dalších důsledků nemalý vliv na plnění závazků ze smluv. Stát proto navrhuje několik opatření, která mají zmírnit tyto dopady a chránit slabší strany vybraných smluvních vztahů …

Pandemie koronaviru obrátila náš každodenní život vzhůru nohama. Řadě domácností kvůli nouzovému stavu rapidně poklesly příjmy a bez nich se spotřebitelský úvěr nebo hypotéka splácí velice těžko …