Dne 27. 4. 2020 nabyly účinnosti zákony č. 209/2020 Sb. a č. 210/2020 Sb., kterými zákonodárce nesystémově zasahuje do existujících nájemních vztahů – do nájmu bytu a do nájmu prostor …

Vláda dnes na návrh Ministerstva financí ukončila cenové moratorium, které neumožňovalo zvyšovat nájemné z bytů po dobu trvání mimořádných opatření. Cílem moratoria bylo ochránit nájemníky v době snížené mobility obyvatel, kdy byly omezeny možnosti prohlídek a stěhování …

Po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru nebude možné zvyšovat nájemné z bytů. Vláda dnes schválila návrh Cenového moratoria nájemného z bytů, který …

Nedávno jsme napsali článek týkající se nájemného prostor sloužících podnikání, které byly dotčeny výskytem nové typu koronaviru a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními. V článku jsme přinesli špatnou zprávu pro podnikatele …

Nad vlivem koronaviru na smluvní vztahy se jeden z autorů zamýšlel již několik dnů poté, co byly potvrzeny první případy nákazy v Česku.1BŘÍZA, P. Koronavirus jako důvod neplnění …

Celosvětové rozšíření COVID-19 má vedle dalších důsledků nemalý vliv na plnění závazků ze smluv. Stát proto navrhuje několik opatření, která mají zmírnit tyto dopady a chránit slabší strany vybraných smluvních vztahů …

Jak ukončit nájemní smlouvu z důvodu koronaviru COVID-19? Upravuje občanský zákoník důvody pro výpověď nájemní smlouvy nájemcem nebo pro poskytnutí slevy z nájemného? …

Jeden z největších fixních nákladů, které musí podnikatelé platit v současnosti i při uzavření jejich provozoven nebo omezení odbytu jejich zboží, je placení nájemného za užívání prostor sloužících …