Dne 27. 4. 2020 nabyly účinnosti zákony č. 209/2020 Sb. a č. 210/2020 Sb., kterými zákonodárce nesystémově zasahuje do existujících nájemních vztahů – do nájmu bytu a do nájmu prostor …

Nad vlivem koronaviru na smluvní vztahy se jeden z autorů zamýšlel již několik dnů poté, co byly potvrzeny první případy nákazy v Česku.1BŘÍZA, P. Koronavirus jako důvod neplnění …

Jak ukončit nájemní smlouvu z důvodu koronaviru COVID-19? Upravuje občanský zákoník důvody pro výpověď nájemní smlouvy nájemcem nebo pro poskytnutí slevy z nájemného? …