V souvislosti s pandemií COVID-19 aktuálně probíhají diskuse o odškodnění za majetkovou újmu …

Šíření koronaviru a opatření k zabránění jeho šíření, stejně jako různé snahy o zmírnění jejich ekonomických dopadů s sebou přináší ve všech oblastech práva nemalé a komplikované …

Celkové dopady současné koronavirové krize lze nyní těžko odhadovat, nicméně lze téměř s jistotou konstatovat, že nejen českou, ale i světovou ekonomiku čekají nelehké časy. Řada podnikatelů …

Následující otázky a odpovědi k plánované podpoře formou kompenzačního bonusu pro společníky malých s.r.o. se vztahují k původnímu návrhu Ministerstva financí schválenému v pondělí 4. května vládou. Senát návrh vrátil zpět do sněmovny, kde bude znovu projednán. Parametry návrhu …

České orgány veřejné správy disponují dvěma různými právními nástroji za účelem boje proti šíření nakažlivých nemocí typu pandemie COVID-19, a to buďto dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém …

Vláda dnes na svém jednání rozhodla, že Česká republika přistoupí k záruční dohodě na evropský program na podporu udržení zaměstnanosti (tzv. SURE). Například na zaplacení kurzarbeitu by si tak …

Ministerstvo financí předložilo na dnešní jednání vlády návrh tzv. Liberačního balíčku III, který prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné …

Ministerstvo financí odmítá neopodstatněné výhrady na adresu opatření umožňujícího zpětné uplatnění daňové ztráty. Toto opatření bylo navrženo v rámci protikrizového daňového balíčku, který má podnikatelům i firmám pomoci zvládnout nepříznivé ekonomické dopady pandemie …

Poslanecká sněmovna dnes ve zrychleném jednání schválila balíček daňových změn, které mají zmírnit nepříznivé ekonomické dopady pandemie na podnikatele i firmy. Návrh zavádí institut zpětného uplatnění daňové ztráty a snižuje DPH u ubytovacích …

Současná situace ohledně viru SARS-Cov-2 (dále „COVID“) nepochybně ovlivní celou řadu právních vztahů, mezi nimiž sehrávají významnou úlohu obchodní smlouvy s mezinárodním prvkem …