Ministerstvo financí předložilo na dnešní jednání vlády návrh tzv. Liberačního balíčku III, který prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné …

Ministerstvo financí odmítá neopodstatněné výhrady na adresu opatření umožňujícího zpětné uplatnění daňové ztráty. Toto opatření bylo navrženo v rámci protikrizového daňového balíčku, který má podnikatelům i firmám pomoci zvládnout nepříznivé ekonomické dopady pandemie …

Poslanecká sněmovna dnes ve zrychleném jednání schválila balíček daňových změn, které mají zmírnit nepříznivé ekonomické dopady pandemie na podnikatele i firmy. Návrh zavádí institut zpětného uplatnění daňové ztráty a snižuje DPH u ubytovacích …

Poslanecká Sněmovna ve úterý 26. května 2020 schválila návrh Ministerstva financí, aby se elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně …

S příchodem pandemie vyhlásila vláda řadu mimořádných opatření které, byť jsou pro ustálení aktuální situace nutné, mají značný dopad na všechny osoby, vč. podnikatelů. Některým podnikatelům současná situace přeje, když se jim tržby naopak zvýšily, naopak …

V souvislosti s přijímanými vládními opatřeními v reakci na šíření epidemie koronaviru vláda přijala i opatření týkají se plátců daně z přidané hodnoty. Vláda tak svým rozhodnutím „uvolnila povinnosti“ také v oblasti podávání kontrolních hlášení a podávání přiznání k DPH …