Šíření koronaviru a opatření k zabránění jeho šíření, stejně jako různé snahy o zmírnění jejich ekonomických dopadů s sebou přináší ve všech oblastech práva nemalé a komplikované …

Současná situace ohledně viru SARS-Cov-2 (dále „COVID“) nepochybně ovlivní celou řadu právních vztahů, mezi nimiž sehrávají významnou úlohu obchodní smlouvy s mezinárodním prvkem …

K 1. 5. 2020 byla jako každý rok valorizována rozhodná částka pro určení maximální výše mzdových nároků vyplácených úřadem práce zaměstnancům namísto zaměstnavatele v platební neschopnosti …

Vláda dnes schválila návrh Ministerstva financí na mimořádný vklad ve výši 4 mld. Kč do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti …

Nedávno jsme napsali článek týkající se nájemného prostor sloužících podnikání, které byly dotčeny výskytem nové typu koronaviru a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními. V článku jsme přinesli špatnou zprávu pro podnikatele …

Poslanecká Sněmovna ve středu 22. dubna schválila návrh zákona, který umožní rychlé úvěrování provozních nákladů firem komerčními bankami. Zákon přinese okamžitou podporu firmám, které by jinak na úvěr dosáhly jen obtížně či příliš pozdě, a tím přispěje k jejich řádnému fungování …

Nad vlivem koronaviru na smluvní vztahy se jeden z autorů zamýšlel již několik dnů poté, co byly potvrzeny první případy nákazy v Česku.1BŘÍZA, P. Koronavirus jako důvod neplnění …

Celosvětové rozšíření COVID-19 má vedle dalších důsledků nemalý vliv na plnění závazků ze smluv. Stát proto navrhuje několik opatření, která mají zmírnit tyto dopady a chránit slabší strany vybraných smluvních vztahů …

Až na půl roku se zastaví splácení úvěrů a hypoték, sjednaných před 26. březnem 2020. Nových úvěrů sjednaných po tomto datu, kreditních karet a kontokorentů se opatření nedotkne. Dlužníci musejí před odložením splátek oznámit věřiteli …

Opatření spojená s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeným novým typem koronaviru postihla velkou většinu podnikatelů. Podnikatelé jsou nuceni omezit maloobchodní prodej a prodej služeb ve svých provozovnách …