Celkové dopady současné koronavirové krize lze nyní těžko odhadovat, nicméně lze téměř s jistotou konstatovat, že nejen českou, ale i světovou ekonomiku čekají nelehké časy. Řada podnikatelů …

Vláda dnes na svém jednání rozhodla, že Česká republika přistoupí k záruční dohodě na evropský program na podporu udržení zaměstnanosti (tzv. SURE). Například na zaplacení kurzarbeitu by si tak …

Oživení ekonomiky po skončení koronavirové pandemie si vyžádá, jak uvádějí zaměstnavatelé, změnu struktury pracovních míst. S ohledem na změny předmětu činnosti a jeho úpravu budou zaměstnavatelé vytvářet nové druhy prací a pracovních činností …

K 1. 5. 2020 byla jako každý rok valorizována rozhodná částka pro určení maximální výše mzdových nároků vyplácených úřadem práce zaměstnancům namísto zaměstnavatele v platební neschopnosti …

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 přijala vláda řadu krizových opatření, která mají bezprostřední dopad na zaměstnávání cizinců a jejich výkon práce na území České republiky. Jak na zaměstnávání cizinců po dobu nouzového stavu? …

Současná pandemie nového typu koronaviru vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch poměrně aktuálních je, zda vzniká zaměstnanci nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy na zdraví, nakazí-li se tímto onemocněním na svém pracovišti …

Vláda ČR na svém dnešním zasedání schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus. Jde o další významný krok směrem k cílené pomoci na udržitelnost pracovních míst zaměstnanců …

Vláda dnes (4. května) schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) voblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Materiál …

Ačkoliv nejsem zastánce šíření poplašných zpráv a paniky napříč společností, rád bych poskytl právní pohled na některé otázky, které mohou nastat v právních vztazích přímo či nepřímo nastat v …

„Bude docházet ke snížení nákladů.“ Věta, kterou pravděpodobně prohlásil nejeden zaměstnavatel. Současná situace nutí mnohé společnosti snižovat náklady, včetně těch personálních. Jelikož je snižování počtu zaměstnanců většinou považováno až za ten poslední krok, kdy už není jiné možné řešení …