Jak ukončit nájemní smlouvu z důvodu koronaviru COVID-19? Upravuje občanský zákoník důvody pro výpověď nájemní smlouvy nájemcem nebo pro poskytnutí slevy z nájemného? …