Vláda dnes na svém jednání rozhodla, že Česká republika přistoupí k záruční dohodě na evropský program na podporu udržení zaměstnanosti (tzv. SURE). Například na zaplacení kurzarbeitu by si tak …

Ještě na začátku letošního března si při vyslovení termínu překážky v práci většina zaměstnavatelů i zaměstnanců představila situaci dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, dobu jeho ošetření u lékaře a cesty …

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění náležející pojištěným zaměstnancům, kteří nemohou pracovat, neboť musí ošetřovat či pečovat o člena domácnosti a přicházejí tak o svůj výdělek. Ošetřovné nahrazuje zaměstnanci absenci příjmu ze závislé činnosti …

Vzhledem k sociálním dopadům pandemie koronaviru SARS-CoV-2 Parlament přijal zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s …

Ošetřovné jako dávka nemocenského pojištění náležející zaměstnancům z důvodu ošetřování nemocného člena rodiny nebo péče o dítě do 10 let věku, event. po dobu platnosti mimořádných opatření v době epidemie COVID-19 až do 13 let věku …

Všichni, zaměstnanci, zaměstnavatelé, podnikatelé či osoby samostatně výdělečně činné, se nyní potýkáme s problémem způsobeným epidemií COVID–19 a nejspíš ještě nějaký čas budeme. Vláda představila Cílený program ochrany zaměstnanosti …