V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 přijala vláda řadu krizových opatření, která mají bezprostřední dopad na zaměstnávání cizinců a jejich výkon práce na území České republiky. Jak na zaměstnávání cizinců po dobu nouzového stavu? …

Současná pandemie nového typu koronaviru vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch poměrně aktuálních je, zda vzniká zaměstnanci nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy na zdraví, nakazí-li se tímto onemocněním na svém pracovišti …

Ačkoliv nejsem zastánce šíření poplašných zpráv a paniky napříč společností, rád bych poskytl právní pohled na některé otázky, které mohou nastat v právních vztazích přímo či nepřímo nastat v …

Celosvětová pandemie onemocnění COVID-19 a opatření mající za cíl omezit mezilidský kontakt[1] mohou způsobit faktickou či právní nemožnost přidělování práce zaměstnavatelem. Jelikož platná právní úprava takovou situaci způsobenou pandemií …

Ještě na začátku letošního března si při vyslovení termínu překážky v práci většina zaměstnavatelů i zaměstnanců představila situaci dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, dobu jeho ošetření u lékaře a cesty …