Celkové dopady současné koronavirové krize lze nyní těžko odhadovat, nicméně lze téměř s jistotou konstatovat, že nejen českou, ale i světovou ekonomiku čekají nelehké časy. Řada podnikatelů …

1. Kdy jde o hromadné propouštění?

Hromadným propouštěním rozumíme situaci, kdy má dojít v období 30 kalendářních dnů po sobě následujících ke skončení pracovního poměru výpovědí dle ust. § 52 písm. a) až c) zákoníku práce (blíže k tomuto viz ot. č. 3 níže) u stanoveného počtu zaměstnanců …