ZDROJ: vlada.cz

Opatření v dopravě

  • s účinností od 14. března 2020 00.00 hodin je zakázáno všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob přepravovat cestující přes hranice České republiky;
  • od stejného data platí stejný zákaz i pro dopravce v mezinárodní drážní osobní dopravě a pro dopravce v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě;
  • v rámci obchodní letecké dopravy cestujících, při níž je překračována hranice České republiky, mají dopravci zakázáno využívat jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni;
  • tato opatření neplatí pro návrat českých občanů a cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů v České republice do České republiky, pro dopravu prázdných autobusů, prázdných vlakových souprav a prázdných plavidel bez cestujících zpět do ČR nebo zpět mimo ČR;
  • výjimku z tohoto opatření může udělit ministr dopravy;
  • až do odvolání se ruší zákaz jízdy kamionů nad 7,5 tuny na českých silnicích a dálnicích v neděli a ve státní svátky;
  • všem provozovatelům veřejné dopravy se doporučuje dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají (zejména kliky, madla, ovládání dveří, držadla, opěrky sedadel), přinejmenším po každé jízdě;
  • zákaz platnosti nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jenž dosud usnesením vlády platil do 1. dubna, se s účinností ode dne 2. dubna 2020 prodlužuje po dobu trvání nouzového stavu.

Aktualizováno: 8. 4. 2020

Napište nám vzkaz