JSEM ZAMĚSTNANEC

Vše        Dovolená        Náhrada mzdy        Práce z domova        Propuštění        Překážka v práci        Výplata

DOHODÁŘI A OSVČ S DOHODOU MOHOU ŽÁDAT O KOMPENZAČNÍ BONUS

V pátek 7. srpna 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu připravená Ministerstvem financí. Finanční správa tak od zítřka začíná vyřizovat první žádosti. Pojištění dohodáři a OSVČ s dohodou mohou žádat nejpozději do 30. listopadu 2020. Peníze jim budou vyplaceny v ...

JAK NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU?

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 přijala vláda řadu krizových opatření, která mají bezprostřední dopad na zaměstnávání cizinců a jejich výkon práce na území České republiky. Jak na zaměstnávání cizinců po dobu nouzového stavu? ...

ONEMOCNĚNÍ COVID-19 JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ

Současná pandemie nového typu koronaviru vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch poměrně aktuálních je, zda vzniká zaměstnanci nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy na zdraví, nakazí-li se tímto onemocněním na svém pracovišti ...

PRACOVNĚPRÁVNÍ DOPADY COVID-19

Mám zaměstnance v povinné karanténě nařízené státem (povinná karanténa) Jedná se o překážku na straně zaměstnance, zaměstnanci náleží po dobu prvních 14 dní karantény od zaměstnavatele za zmeškanou pracovní dobu/běžné pracovní ...

PRACOVNĚPRÁVNÍ DOPADY COVID-19

Mám zaměstnance v povinné karanténě nařízené státem (povinná karanténa) Jedná se o překážku na straně zaměstnance, zaměstnanci náleží po dobu prvních 14 dní karantény od zaměstnavatele za zmeškanou pracovní dobu/běžné pracovní ...

DOHODÁŘI A OSVČ S DOHODOU MOHOU ŽÁDAT O KOMPENZAČNÍ BONUS

V pátek 7. srpna 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu připravená Ministerstvem financí. Finanční správa tak od zítřka začíná vyřizovat první žádosti. Pojištění dohodáři a OSVČ s dohodou mohou žádat nejpozději do 30. listopadu 2020. Peníze jim budou vyplaceny v ...

KORONAVIRUS: PŘEKÁŽKY V PRÁCI A NÁHRADA MZDY

Ještě na začátku letošního března si při vyslovení termínu překážky v práci většina zaměstnavatelů i zaměstnanců představila situaci dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, dobu jeho ošetření u lékaře a cesty ...

KORONAVIRUS: OŠETŘOVNÉ PODLE OBECNÉ ÚPRAVY

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění náležející pojištěným zaměstnancům, kteří nemohou pracovat, neboť musí ošetřovat či pečovat o člena domácnosti a přicházejí tak o svůj výdělek. Ošetřovné nahrazuje zaměstnanci absenci příjmu ze závislé činnosti ...

KORONAVIRUS: VÝŠE OŠETŘOVNÉHO V ROCE 2020

Ošetřovné jako dávka nemocenského pojištění náležející zaměstnancům z důvodu ošetřování nemocného člena rodiny nebo péče o dítě do 10 let věku, event. po dobu platnosti mimořádných opatření v době epidemie COVID-19 až do 13 let věku ...

COVID-19 A OCHRANA ZAMĚSTNANOSTI

Všichni, zaměstnanci, zaměstnavatelé, podnikatelé či osoby samostatně výdělečně činné, se nyní potýkáme s problémem způsobeným epidemií COVID–19 a nejspíš ještě nějaký čas budeme. Vláda představila Cílený program ochrany zaměstnanosti ...

KORONAVIRUS A PRÁCE Z DOMOVA PODROBNĚJI

Advokátní kancelář Taylor Wessing reaguje na dotazy, které se týkají práce z domova. Home office v době pandemie koronaviru komentuje Pavel Juřička, advokát Taylor Wessing Česká republika. Vzhledem k nedostatečné úpravě v zákoníku práce ...

PRÁVNÍ PRŮVODCE COVID-19: HROMADNÉ PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

1. Kdy jde o hromadné propouštění? Hromadným propouštěním rozumíme situaci, kdy má dojít v období 30 kalendářních dnů po sobě následujících ke skončení pracovního poměru výpovědí dle ust. § 52 písm. a) až c) zákoníku práce (blíže k tomuto viz ot. č. 3 níže) u stanoveného počtu zaměstnanců ...

JAK NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU?

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 přijala vláda řadu krizových opatření, která mají bezprostřední dopad na zaměstnávání cizinců a jejich výkon práce na území České republiky. Jak na zaměstnávání cizinců po dobu nouzového stavu? ...

ONEMOCNĚNÍ COVID-19 JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ

Současná pandemie nového typu koronaviru vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch poměrně aktuálních je, zda vzniká zaměstnanci nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy na zdraví, nakazí-li se tímto onemocněním na svém pracovišti ...

KORONAVIRUS JAKO PŘEKÁŽKA V PRÁCI

Celosvětová pandemie onemocnění COVID-19 a opatření mající za cíl omezit mezilidský kontakt[1] mohou způsobit faktickou či právní nemožnost přidělování práce zaměstnavatelem. Jelikož platná právní úprava takovou situaci způsobenou pandemií ...

KORONAVIRUS: PŘEKÁŽKY V PRÁCI A NÁHRADA MZDY

Ještě na začátku letošního března si při vyslovení termínu překážky v práci většina zaměstnavatelů i zaměstnanců představila situaci dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, dobu jeho ošetření u lékaře a cesty ...