ZDROJ: TIETZ, A. DOVOLENÁ V DOBĚ COVID-19 In: sedlakovalegal.cz

NÁVRH ZÁKONA O ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ COVID-19 NA CESTOVNÍ RUCH

Vláda 6. 4. 2020 na své tiskové konferenci uvedla, že schválila úpravu týkající se vrácení uhrazených peněz za zrušené zájezdy.

Nová úprava se má týkat zájezdů (pozn. úprava tak nedopadá na samostatně zakoupené letenky apod.), které se měly konat v období od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020. Návrh zákona počítá s tzv. ochrannou dobou, která bude platit do 31. 8. 2021 (s výjimkami). Cestovní kancelář se může rozhodnout vydat poukaz (není to její povinností; poukaz nelze až na výjimky odmítnout pro podstatnou změnu smlouvy) s platností po dobu ochranné doby.

Poukaz bude možné v určitých případech odmítnout, čímž ochranná doba skončí. Tato výjimka se bude týkat například uchazečů o práci, seniorů nad 65 let věku či zdravotně postižených. Výjimka se posuzuje ke dni oznámení využití ochranné doby. Rozsah výjimky je předmětem pozměňovacích návrhů a může se tak změnit.

Po dobu ochranné doby bude možné požádat cestovní kancelář o nabídnutí náhradního zájezdu (ve stejné či vyšší jakosti). Pokud do konce ochranné doby data poukaz nevyužijete, budete mít nárok na vrácení uhrazené částky, a to do 14. dnů ode dne skončení ochranné doby (ve většině případů tak do 14. 9. 2021).

Navrhovaná úprava myslí také na uhrazené storno poplatky (u zájezdů mezi 20. 2. a 31. 8. 2020). Klienti cestovních kanceláří budou oprávněni požádat (do 3 měsíců) cestovní kancelář o vystavení poukazu ve výši uhrazených storno poplatků. Poukaz za storno poplatky bude platit nejméně 12 měsíců a při nevyužití propadne.

Vládou musí být nyní schválena Poslanecké sněmovně. Vývoj situace je možné sledovat například zdeO dalším vývoji situace Vás budeme informovat a článek pravidelně aktualizovat.

Napište nám vzkaz