ZDROJ: Ukončení omezení vycestovat – informace k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě In: mzv.cz

Ukončení omezení vycestovat – informace k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě

V návaznosti na usnesení o vyhlášení nouzového stavu rozhodla vláda o přijetí krizových opatření v oblasti cestování do zahraničí. 

V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR MZV i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Informace o podmínkách ke vstupu do jednotlivých zemí jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR a naleznete je také v Rozcestníku informací k cestování do zahraničí. Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Usnesení vlády č. 495 ze dne 30.4.2020 stanoví s účinností od 1.5.2020 změny, za jakých podmínek mohou občané ČR a cizinci vstupovat na území ČR.   Osoby vstupující na území ČR mají i nadále kromě výjimek povinnost předložit při vstupu potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID 19 ne starší než 4 dny, nebo nahlásit svůj vstup krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténním opatření. Od 1. května lze do 72 od vstupu na území také předložit krajské hygienické stanici potvrzení o negativním RT-PCR testu absolvovaném v ČR. Více o podmínkách vstupu do ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

12. března 2020 vláda usnesením č. 194 vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav od 12. 3. 2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů. Nouzový stav Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR prodloužila do 30. 4. 2020 a následně do 17.5.2020.

MZV ČR od počátku vyhlášení nouzového stavu doporučovalo občanům návrat ze zahraničí s využitím dostupných spojů. S ohledem na aktuální omezení letecké dopravy, uzavírání pozemních hranic doporučujeme pro přepravu do ČR využít všech dostupných možností. V případě, že se vám v těchto dnech nepodaří dopravu do ČR zajistit, kontaktujte nejdříve příslušný zastupitelský úřad ČR, případně hotlinku MZV +420 224 183 100, +420 224 183 200.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vstupují v platnost následující opatření uvedená v článku Otázky a odpovědi k vyhlášení nouzového stavu.

Napište nám vzkaz