ZDROJ: Vláda schválila návrh MPSV na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů In: mpsv.cz

Vláda schválila návrh MPSV na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů

Vláda dnes (4. května) schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) voblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Materiál reaguje na přijaté opatření z 24. dubna (tzv. lex covid justice), podle kterého se nepřihlíží kvěřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 24. dubna do 31. srpna. Kvůli tomuto opatření nemají zaměstnanci nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné mzdy. Návrh musí ještě schválit Parlament ČR a podepsat prezident republiky.

Zákon 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „lex covid justice“) nabyl účinnost dne 24. dubna 2020. Podle současné právní úpravy má ale tato změna negativní dopad na zaměstnance, jejichž zaměstnavatel je v platební neschopnosti. Kvůli tomu není možné uspokojit dlužné mzdové nároky zaměstnancům ze strany ÚP ČR.

Opatření MPSV zajistí pracovníkům platebně neschopného zaměstnavatele uspokojení mzdových nároků ze strany ÚP ČR, a to za stejných podmínek, jaké byly před účinností lex covid justice. Díky této změně budou mít pracovníci možnost získat alespoň částečně mzdové nároky jednoduchou, rychlou a srozumitelnou formou ze strany ÚP ČR, a to i v současné složité situaci způsobené epidemií koronaviru.

Napište nám vzkaz